Privacy verklaring Veno Stalinrichting voor schapen en geiten, Schapenhek

Specialist in schapen- en geitenstalinrichting

Hulp nodig? +31 229 544100 - Alle prijzen excl. BTW

NL
Selecteer land en taal
Land
Nederland Nederland
Belgique Belgique
Deutschland Deutschland
Sverige Sverige
Österreich Österreich
Schweiz Schweiz
Norge Norge
Canada Canada
France France
Italia Italia
Suomi Suomi
Danmark Danmark
Luxembourg Luxembourg
Latvija Latvija
Lietuva Lietuva
Česká republika Česká republika
România România
Europe Europe
World World
IJsland IJsland
( 0,00)
Scroll voor meer
Home Privacy verklaring

Privacy verklaring

VENO Stalinrichting respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.
Deze privacyverklaring omschrijft in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG welke persoonsgegevens Veno Stalinrichting verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. Gebruik van persoonsgegevens

1.1 Veno Stalinrichting verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a. zich aanmeldt als klant of in die hoedanigheid een offerte of order aanvraagt;
b. een product of dienst van ons afneemt, zoals bijvoorbeeld een  nieuwsbrief, aanvraag voor een offerte of andere informatie aanvraag;
c. contact met ons opneemt via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.

1.2 Veno Stalinrichting verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens:

a. Voorletters en naam;
b. Adres;
c. E-mail adres;
d. Telefoonnummer(s);
e. Rekeningnummer(s);
f. Eventueel BTW- en KvK-nummer(s);
g. Bedrijfstype;
h. Zoekgeschiedenis (cookies).

1.3 Veno Stalinrichting kan die gegevens gebruiken om:

• Het verstrekken van een persoonlijke offerte of order;
• Beleidsinformatie (beleidsformulering, optimalisering en dienstverlening);
• Voorlichting (informatie voorziening);
• Onderzoek (verbetering en innovatie van Veno producten);

2. Informatie – Wijziging – Bezwaar

U kunt contact opnemen met Veno Stalinrichting via telefoonnummer 0229-544100, per e-mail:  veno@venostal.comof via de website www.venostal.nl voor:

a. meer informatie over de wijze waarop Veno Stalinrichting persoonsgegevens verwerkt;
b. vragen naar aanleiding van de privacyverklaring;
c. inzage in de persoonsgegevens die Veno Stalinrichting met betrekking tot u verwerkt;
d. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Veno Stalinrichting.

3. Beveiliging van uw gegevens

3.1 Veno Stalinrichting zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en deze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.
3.2 Veno Stalinrichting treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

4. Derden

4.1 Veno Stalinrichting kan u gegevens aan de volgende derden verstrekken:
• aan personen die geïnteresseerd zijn in producten van Veno Stalinrichting en informatie willen vragen aan klanten die dit product gekocht hebben (dit met uw toestemming);
• voor informatie op (onze) website en social media. Hierbij kan er verwezen worden naar uw bedrijf, naam, soort dieren en/of andere gerelateerde benaming, als positieve reclame voor uw bedrijf en Veno Stalinrichting;
• Veno Stalinrichting zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan derden (bijvoorbeeld distributeurs, dealers en direct verstrekkende bedrijven) als deze zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
4.2 Veno Stalinrichting verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Veno Stalinrichting daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. Wijzigingen

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze regelmatig te raadplegen.